Zatvarnická s.r.o

lekár MUDr. Jana Zatvarnická, sestra Martina Tormová

Tichá 454
07204 Trhovište
Firemný telefón: ambulancia: 00421 911 975 771, lekár: 00421 905 651 168
IČO: 36591068
DIČ: 2021980884Čo je u nás aktuálne?

DOVOLENKA

18.5.22-zastupuje MUDr Ján Jozef BSH MI,tel č  056/3810256

 

 

Z technických príčin 

až do odvolania pracujeme od 16.5.2022 len v Michalovciach na novom mieste vedľa Laguny Lekareň Schneider

Nálezy a žiadosti o lieky hádžte do schránky-vyberáme denne alebo konzultujte telefonicky na tel.č.0911 975 771

Schránku v lekárni Fortuna už nepoužívajte!

Nová schránka je už v nových priestoroch a ostáva v Trhovišti

 

Na vyšetrenie sa OBJEDNÁVAJTE cez www.ecasenka.sk alebo telefonicky !

Pri  ochorení dýchacích ciest, musíte mať pred návštevou lekára urobený  Ag test !

Akútne stavy ošetrujeme bez testu a bez objednania/poruchy vedomia,

výstup tlaku,vysoké horúčky/.

 

Doklady platné u dospelých občanov o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 v SR a v zahraničí1/ Preukaz o vakcinácii proti COVID - 19: Digitálny COVID preukaz EÚ (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE)
a) Občan si ho stiahne do mobilného telefónu alebo PC z webu spravovaného NCZI www.korona.gov.skb) Ambulantný očkujúci všeobecný lekár, očkujúci lekár - špecialista alebo očkujúci lekár vakcinačného centra môže hneď po očkovaní vystaviť občanovi Digitálny COVID preukaz EÚ aj v papierovej forme (podmienkou je on-line hlásenie očkovania už počas jeho vykonávania do systému spravovaného NCZI). Vystavenie tohto papierového dokladu nie je občanom nárokovateľné a očkujúci lekár ho vystavuje dobrovoľne. Občanovi sa odporúča čo najskôr si vyhotoviť digitálnu formu preukazu v mobilnom telefóne. Je možné si ju aj vytlačiť na papier.c) Digitálny preukaz je pre občana dostupný aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.Preukaz obsahuje všetky informácie o podanej očkovacej látke, poradí a celkovom počte vakcíny, typ a výrobcu vakcíny a dátum podania. Súčasťou preukazu sú aj informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie očkovania oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia. 
2/ Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (CERTIFICATE OF RECOVERY) - výhradne pozitívny RT-PCR test
a) Potvrdenie si občan môže stiahnuť v elektronickej podobe z webu NCZI www.korona.gov.sk  na 12.deň po zistení pozitivity RTR-PCR testu. NCZI ho generuje výhradne na základe oficiálne vykonaného a POZITÍVNE vyhodnoteného RT-PCR testu na COVID-19. Potvrdenie sa negereruje na základe pozitívneho antigénového testu alebo výsledku samotestovania doma.b) Digitálne potvrdenie je pre občana dostupné aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.Potvrdenie obsahuje dátum pozitívneho testu, platnosť potvrdenia od a do konkrétneho dátumu, kedy stráca platnosť (180 dní), informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie potvrdenia oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia.Pokiaľ bol občan diagnostikovaný ako pozitívny antigénovým testom, je potrebné potvrdiť výsledok absolvovaním RT-PCR testom. Podľa platnej legislatívy môže NCZI vydať DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ len na základe PCR testu (v zmysle legislatívy EÚ L_2021211SK.01000101.xml (europa.eu) ).Deti do 12 rokov plus 2 mesiace fungujú v inom režime (uvedené nižšie), preto je potrebné, aby sa rodičia poradili s pediatrom svojho dieťaťa. 3/ Dočasný doklad o očkovaní proti COVID-19
Dočasné potvrdenie o podaní prvej, druhej alebo tretej dávke očkovacej látky proti COVID-19 vystavuje v papierovej podobe občanovi výhradne očkujúci lekár - lekár vakcinačného centra alebo očkujúci ambulantný lekár. Občanovi je vydaný v papierovej podobe a je podpísaný a opečiatkovaný očkujúcim lekárom. Očkujúci lekár je povinný vykonané očkovanie zahlásiť NCZI. Po tomto hlásení sa občanovi automaticky generuje digitálny preukaz o očkovaní, ktorý je možné stiahnuť do počítača alebo mobilného telefónu spolu s QR kódom z webu www.korona.gov.sk 
Fotografie alebo skeny či "potvrdenia"obsahujúce údaje o pozitívnom antigénovom teste, pozitívnom teste zo "samotestovania" alebo údaje o hladine protilátok proti COVID-19 nie sú na Slovensku ani v zahraničí akceptované ako dokument o prekonaní ochorenia COVID-19. Pozitívny antigénový test je potrebné potvrdiť RT-PCR testom.Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú na základe takýchto informácií žiadne papierové potvrdenia ani digitálne doklady o prekonaní ochorenia COVID-19, a preto je nátlak na lekárov zo strany občanov zbytočný. Platné digitálne doklady generuje výhradne NCZI.Od 22.11.2021 sa mení klasifikácia OP (očkovaný, prekonaný)Režim kompletne zaočkovaných osôb sa od pondelka (22. 11.2021) mení na režim OP (očkovaný/prekonaný). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR:Pod pojmom OP (očkovaný, prekonaný) rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021)
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).
Zdroj: MZ SR, NCZI, ÚVZ SR 

 

Informácie o ordinácii Zatvarnická s.r.o

Všeobecný lekár pre dospelých

Ambulancia poskytuje nasledovné výkony:

- diagnostika, liečba a prevencia

- preventívne prehliadky

- interné predoperačné vyšetrenia

- predpisovanie liekov

- vystavovanie dokladov o práceneschopnosti

- očkovanie

- odbery

- návštevná služba

- závodné preventívne prehliadky

- poradenstvo,aj homeopatické

- vyšetrenie CRP /odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-či sú potrebné antibiotiká/

- vyšetrenie INR /pri pacientoch,ktorí užívajú Warfarin-aj pri ležiacich/

- ABI test/vyšetrenie  ciev za účelom zistenia aterosklerozy  /

- glykémia /glukomerom/

- výplach ušného mazu moderným prístrojom bezbolestne

- sme vybavení prístrojom AED /defibrilátor/l

 

Naša ordinácia po novom využíva elektronické tlačenie receptov. Nie je nutné navštíviť ordináciu, stačí telefonicky požiadať o výdaj receptu a lieky jednoducho vybrať v ktorejkoľvek lekárni.

 

Zmluvný lekár poisťovní: VŠZP, Dôvera, Union

Obvody pridelené VÚC: TRHOVIŠTE, BÁNOVCE NAD ONDAVOU, LAŠKOVCE

Viac informácií o poskytovaných výkonoch Vám poskytne MUDr.Jana Zatvarnická priamo v ordinácii.

Kontaktné osoby

MUDr. Jana Zatvarnická - všeobecné lekárstvo

Trhovište 454 

072 04  Trhovište   

email:

janazatvarnicka@centrum.sk

 

Michalovce

Špitálska 23, lekáreň Fortuna

07101 Michalovce

 

Sestra: Martina Tormová

 

Cena za služby Zatvarnická s.r.o

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,

PRI KTORÝCH JE MOŽNÉ POŽADOVAŤ ÚHRADU

PO NOVELIZÁCII ZÁKONA č.577/2004 Z.z., platný od 1.4.2015

1.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motor.vozidla

u vodičov do 65 r.….......................................................................................................... 30EUR

 

2.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motor.vozidla

u vodičov nad 65 r............................................................................................................ 20EUR

 

3.Posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní,

zbroj.pasu..........................................................................................................................30EUR

 

4.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium/SOU,SŠ,VŠ/..........................................20EUR

 

5.Vystavenie zdravotného preukazu-prehliadky študentov a pracovníkov,

ktorí vykonávajú epidemiolog.závažné činnosti ,vrátane vystavenia zdravot-

ného preukazu.................................................................................................................... 20EUR

 

6.Lek.prehliadka o spôsobilosti na nočnú prácu..................................................................25EUR

 

7.Lekárska prehliadka nehradená zdravotnou poisťovňou....................................................20EUR

 

-posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacieta

-vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania/pred nástupom do zamestnania

-mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

-prehliadka pracovníkov SBS služby

-preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby /mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov ,hradenej ZP

-o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod.

-o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí

-o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

 

8.Lekársky posudok …........................................................................................................... 20EUR

 

-vystavenie posudku pre potreby súdu,občiansko-právne ,trestno-právne a správne konanie-na žiadosť občana

-iné vyšetrenie na administratívne a sociálne účely

-vyšetrenie pre komerčné poisťovne

-vyšetrenie pri odvodoch brancov

-vyšetrenie pred športovou súťažou

 

9.Výpis pre Úrad práce u nezamestnaných ….........................................................................5EUR

 

10.Potvrdenie o práceneschopnosti u EÚ poistencov............................................................10EUR

 

11.Komplexné vyš.pred aplikáciou očk.látky ,nehrad.zo zdrav.poistenia ,pred

cestou do zahraničia a pod ...................................................................................................10EUR

 

12.laboratórne prístrojové vyšetrenie CRP,INR,ABI a iné ak to poisťovňa nehradí ,na žiadosť pacienta…...............................................................................................................................5EUR

 

13.Výpis zo zdrav.dokumentácie na žiadosť pacienta.............................................................5EUR

14.EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta.................................................................................. 5EUR

 

15.Výplach ucha jednostranne na žiadosť pacienta.................................................................5EUR

 

16.Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od po-

žiadania..................................................................................................................................5EUR

 

17.Overovanie a kopírovanie tlačív za stranu..........................................................................0,50EUR

 

18.FOB test na žiadosť pacienta …......................................................................................... 5EUR

 

19.Bodové ohodnotenie úrazu ….......................................................................................... 20EUR

 

20.Vystavenie náhradných tlačív za stratu,storno a znehodnotenie/PN ,

receptov,výmenných lístkov,ďalej vystavovaninie PN a potvrdenia o

trvaní PN,ak to nehradí Sociálna poisťovňa..............................................................................5EUR

 

21.Vystavenie potvrdenia o zdrav.stave na rôzne účely ,vyšetrenie

nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav na žiadosť pacienta...............................10EUR

22.Vykonanie testu na COVID-19/protilátkový,antigénový/....................................................30 EUR

Kde nás nájdete?