Zatvarnická s.r.o

lekár MUDr. Jana Zatvarnická, sestra Martina Tormová

Tichá 454
07204 Trhovište
Firemný telefón: ambulancia: 00421 911 975 771, lekár: 00421 905 651 168
IČO: 36591068
DIČ: 2021980884Čo je u nás aktuálne?

 

DOVOLENKA: 

 

 

NOVÉ !

Od 1.1.24 SA POVINNE OBJEDNÁVAJTE NA VYŠETRENIE!

/okrem akútnych stavov-poruchy vedomia,bolesti na hrudníku,výstup tlaku,vysoké teploty,silné bolesti brucha/

 

1.telefonicky- deň vopred-od 11,00-13,00 hod  na tel.č.0911 975 771

2.cez ečasenku na www.ecasenka.sk/

3.poistenci poisťovne  Dôvera na bezplatnom tel.č.0850 850 888-okrem štvrtkov! 

  

 

OD 11,00-13,00 telefonická objednávka liekov+konzultácie po telefóne

Prosím pacientov, aby zbytočne netelefonovali v čase, kedy máme odbery a preventívne prehliadky 

 

UPOZORNENIE!!!

OD 1.1.2024 môžu elektronickú PN vystavovať všetci ambulantní lekári,aj špecialisti.

PRI KAŽDEJ návšteve u špecialistu je špecialista POVINNÝ !predpísať ním indikované lieky/nielen tie,ktoré sú na doporučenie!!!/Ináč tento lekár porušuje zákon.Takže pacienti-žiadajte si pri každej návšteve u špecialistu aby Vám predpísal lieky a žiadajte aby Vám vystavil opakovaný recept!

Keď to vie MUDr Gofusová,MUDr Jutka a MUDr Maškulíková-vedia to aj všetci ostatní špecialisti!!!

 

Pacienti, ktorí sa sami rozhodnú pre vyšetrenie u špecialistu bez vyšetrenia u nás  , aby netelefonovali , že chcú "len lístok"

Aký je postup podľa zákona:

Pacient navštívi všeobecného lekára-všeobecný lekár pacienta vyšetrí-lekár ďalej  rozhodne o ďalšom vyšetrení u špecialistu-NIE PACIENT!!!

My žiadne výmenné lístky dodatočne nebudeme vydávať!

Od 1.1.2024 sú aj výmenné lístky elektronické,preto to nebude ani možné!

Celé vyšetrenie  u špecialistu v plnej výške bude hradiť pacient!

 

Kto má internet ,objednávajte bez zbytočného telefónovania na www.ecasenka .sk/starší poproste deti a vnukov/.Možnosť aplikácie v telefóne-bližšie na ambulancii/.

Ten kto nemá internet ,môže sa objednať telefonicky ale aspoň jeden deň vopred

NOVÉ od 1.8.2023:VENIE POVINNOSTI LEKÁRA PREDPISOVAŤ LIEKY/ZP/DP, KTORÉ INDIKOVAL PO VYŠETRENÍ

  • V zákone sa zavádza povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia (týka sa to ako VLD, tak aj špecialistov). To značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek (ak jeho potrebu indikoval) a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu (pacienti nemajú byť posúvaný na VLD na predpis preskripčne neviazaných liekov).

  • Za porušenie tejto povinnosti môže ŠÚKL uložiť pokutu vo výške od 300 eur do 35 000 eur.

 

 

 

 SPRAVY OD INYCH LEKAROV+ŽIADOSŤ O PREDPIS LIEKOV/kto nemá internet/

 

Do 3 dní máte odovzdať správy- najlepšie originály alebo kvalitné kópie

Všetko hádžte do poštových schránok v Trhovišti a v Michalovciach alebo doručte osobne

  

 

 

V Michalovciach je schránka  v nových priestoroch Obchodná 3,Michalovce /Lekáreň Fortuna už neplatí!/

Informácie o ordinácii Zatvarnická s.r.o

Všeobecný lekár pre dospelých

Ambulancia poskytuje nasledovné výkony:

- diagnostika, liečba a prevencia

- preventívne prehliadky

- interné predoperačné vyšetrenia

- predpisovanie liekov

- vystavovanie dokladov o práceneschopnosti

- očkovanie

- odbery

- návštevná služba

- závodné preventívne prehliadky

- poradenstvo,aj homeopatické

- vyšetrenie CRP /odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-či sú potrebné antibiotiká/

- vyšetrenie INR /pri pacientoch,ktorí užívajú Warfarin-aj pri ležiacich/

- ABI test/vyšetrenie  ciev za účelom zistenia aterosklerozy  /

- glykémia /glukomerom/

- výplach ušného mazu moderným prístrojom bezbolestne

- sme vybavení prístrojom AED /defibrilátor/l

 

Naša ordinácia využíva elektronické tlačenie receptov a ePN. Nie je nutné navštíviť ordináciu, stačí telefonicky alebo na www.ecasenka.sk  požiadať o výdaj receptu a lieky jednoducho vybrať v ktorejkoľvek lekárni.

 

Zmluvný lekár poisťovní: VŠZP, Dôvera, Union

Obvody pridelené VÚC: TRHOVIŠTE, BÁNOVCE NAD ONDAVOU, LAŠKOVCE

Viac informácií o poskytovaných výkonoch Vám poskytne MUDr.Jana Zatvarnická priamo v ordinácii.

Kontaktné osoby

MUDr. Jana Zatvarnická - všeobecné lekárstvo

Trhovište 454 

072 04  Trhovište   

email:

janazatvarnicka@centrum.sk

 

Michalovce

Obchodná 3

07101 Michalovce

 

Sestra: Martina Tormová

 

Cena za služby Zatvarnická s.r.o

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,

PRI KTORÝCH JE MOŽNÉ POŽADOVAŤ ÚHRADU

PO NOVELIZÁCII ZÁKONA č.577/2004 Z.z., platný od 1.1.2023

1.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motor.vozidla

u vodičov do 65 r.….......................................................................................................... 40EUR

 

2.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motor.vozidla

u vodičov nad 65 r............................................................................................................ 30EUR

 

3.Posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní,

roj.pasu..........................................................................................................................   40EUR

 

4.Posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium/SOU,SŠ,VŠ/.......................................... 20EUR

 

5.Vystavenie zdravotného preukazu-prehliadky študentov a pracovníkov,

ktorí vykonávajú epidemiolog.závažné činnosti ,vrátane vystavenia zdravot-

ného preukazu.................................................................................................................... 30EUR

 

6.Lek.prehliadka o spôsobilosti na nočnú prácu..................................................................  35EUR

 

7.Lekárska prehliadka nehradená zdravotnou poisťovňou....................................................30EUR

 

-posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacieta

-vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania/pred nástupom do zamestnania

-mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

-prehliadka pracovníkov SBS služby

-preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby /mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov ,hradenej ZP

-o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod.

-o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí

-o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

 

8.Lekársky posudok …........................................................................................................... 30EUR

 

-vystavenie posudku pre potreby súdu,občiansko-právne ,trestno-právne a správne konanie-na žiadosť občana

-iné vyšetrenie na administratívne a sociálne účely

-vyšetrenie pre komerčné poisťovne

-vyšetrenie pri odvodoch brancov

-vyšetrenie pred športovou súťažou

 

9.Výpis pre Úrad práce u nezamestnaných ….........................................................................  10EUR

 

10.Potvrdenie o práceneschopnosti u EÚ poistencov............................................................   20EUR

 

11.Komplexné vyš.pred aplikáciou očk.látky ,nehrad.zo zdrav.poistenia ,pred

cestou do zahraničia a pod ...................................................................................................  10EUR

 

12.laboratórne prístrojové vyšetrenie CRP,INR,ABI na žiadosť pacienta…............................   10EUr

 

13.Výpis zo zdrav.dokumentácie na žiadosť pacienta................................................................10EUR

14.EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta......................................................................................10EUR

 

15.Výplach ucha jednostranne na žiadosť pacienta.....................................................................5EUR

 

16.Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od po-

žiadania.......................................................................................................................................5EUR

 

17.Overovanie a kopírovanie tlačív za stranu..............................................................................1,00EUR

 

18.FOB test na žiadosť pacienta …......................................................................................... .....10EUR

 

19.Bodové ohodnotenie úrazu ….................................................................................................30EUR

 

20.Vystavenie náhradných tlačív za stratu,storno a znehodnotenie/PN ,

receptov,výmenných lístkov,ďalej vystavovaninie PN a potvrdenia o

trvaní PN,ak to nehradí Sociálna poisťovňa.................................................................................10EUR

 

21.Vystavenie potvrdenia o zdrav.stave na rôzne účely ,vyšetrenie

nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav na žiadosť pacienta...................................10EUR

22.Vykonanie testu na COVID-19/protilátkový,antigénový/........................................................20 EUR

Kde nás nájdete?